Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam AB

Uttalande 2023-03-15

Dnr 23-061 samt 23-062

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Tryggsam AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda ett flertal gånger av Tryggsam AB trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Båda konsumenterna har även uttryckt vid de anmälda samtalen att de inte önskat fortsatt kontakt med företaget.

Företagets uppgifter
Tryggsam AB (företaget) har uppgett att båda konsumenterna har en aktiv tjänst hos företagets sammarbetspartner och såleda har företaget en kundrelation till konsumenterna. Företaget har vidare uppgett att de blockerat anmälarnas telefonnummer från vidare kontakt.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Tryggsam AB har ringt två konsumenter i marknadsföringssyfte och att företaget vid samtalen hade en hänförd etablerad kundrelation till konsumenterna via deras samarbetspartner.

NIX-nämnden anser vidare att en konsument, även vid ett etablerat kundförhållande, måste ha möjlighet att dra tillbaka sitt samtycke som denna ingår vid exempelvis ett ingåendeavtal med ett företag. I de aktuella ärendena är det dock oklart när konsumenterna har uttryckt att de inte önskar fortsatt kontakt från företaget. Det är inte visat att Tryggsam kontaktat företagen efter den uttryckliga önskan och därmed lämnas anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.