Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

European Warranties Ltd/DinBilGaranti

Uttalande 2023-08-14

Dnr 23-065, 23-066 samt 23-067

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

European Warranties Ltd/DinBilGaranti

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsumenter som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

European Warranties Ltd/DinBilGaranti har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till tre konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad direktmarknadsföring från European Warranties Ltd/DinBilGaranti trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
European Warranties Ltd/DinBilGaranti har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarnas uppgifter ligga till grund för bedömningen.

Av underlaget i ärendena framgår att anmälarna är registrerade i spärregistret NIX adresserat. Anmälarna har härigenom, i enlighet med 21 § marknadsföringslagen, tydligt motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring. I anmälningarna framgår att European Warranties Ltd/DinBilGaranti skickat adresserad reklam till anmälarna trots att dessa tydligt har motsatt sig det. European Warranties Ltd/DinBilGaranti har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad direktmarknadsföring till tre konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


 


2023 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.