Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

I&L Tjänster AB

Uttalande 2023-03-30

Dnr 23-068

Anmälare:

En konsument

Motpart:

I&L Tjänster AB

Frågeställning:

Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

I&L Tjänster AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från I&L Tjänster AB trots att han tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter
I&L Tjänster AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen.

Underlaget visar att I&L Tjänster AB skickat oadresserad reklam till anmälaren trots att denna tydligt har motsatt sig det. I&L Tjänster har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt har motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.