Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Flexkontot/Brixo AB

Uttalande 2023-03-08

Dnr 23-073

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Flexkontot/Brixo AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Krav på samtycke vid sms-reklam

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Flexkontot/ Brixo AB (företaget) har uppgett att anmälaren vid en tidigare kreditansökan har samtyckt till företagets allmänna villkor och i samband med det gett sitt samtycke för reklamutskick från företaget. 

Företaget har även noterat att anmälaren inte fortsatt vill ha reklamutskick och har avregistrerat konsumenten från framtida reklamutskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Flexkontot/ Brixo AB har skickat sms-reklam till anmälaren. Av underlaget som NIX-nämnden mottagit framgår det att konsumenten i samband med en kreditansökan samtyckt till att motta reklamutskick från företaget. Eftersom ett etablerat kundförhållande föreligger har företaget inte brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.