Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Flexkontot/Brixo AB

Uttalande 2023-03-08

Dnr 23-074

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Flexkontot/Brixo AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Flexkontot/ Brixo AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Flexkontot/ Brixo AB (företaget) har uppgett att de på grund av sekretess inte kan uttala sig i om konsumenten tidigare varit/är kund hos företaget. Företaget har också bekräftat att det inte den 3 mars 2023 finns ett aktivt samtycke till sms-reklam för det telefonnummer som anmälan avser. Detta kan beror på att telefonnumret aldrig förekommit i företagets utskickslista eller, för det fall telefonnumret förekommit, att avregistreringen har lyckats.

Företaget har vidare uppgett att de i sina sms-utskick, så även i det aktuella sms:et, alltid bifogar en länk eller en instruktion för avregistrering från framtida reklamutskick. Att anmälaren inte har lyckats avregistrera sig kan enligt företaget bero på att anmälaren inte följt instruktionen i sms:et. Eftersom avregistreringen hanteras automatiskt kan därför en felstavning eller liknande göra att avregistreringen inte registreras för framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Flexkontot/ Brixo AB skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren inte samtyckt till det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

I sms:et som anmälaren bifogat framgår en instruktion kring hur en avregistrering kan ske. NIX-nämnden gör bedömningen att Flexkontot/ Brixo AB skickat sms-reklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion enligt 20 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 SMS eller MMS Fällda Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.