Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Merinfo

Uttalande 2023-03-02

Dnr 23-078

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Merinfo

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Merinfo har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka SMS-reklam utan erforderligt samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Merinfo har uppgett att konsumenten 2019-04-17 skapade ett konto hos företaget. I samband med medlemskapet har konsumenten tackat ja till företagets integritetspolicy där det uttryckligen står att konsumenten godkänner direkt marknadsföring från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Uppgifter i en integritetspolicy som konsumenten måste acceptera utgör inte ett giltigt samtycke då det inte är frivilligt eller aktivt.

NIX-nämnden gör därför bedömningen att Merinfo skickat sms-reklam till en konsument utan att ha haft ett giltigt samtycke och att detta strider mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.