Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr.Vegas

Uttalande 2023-03-30

Dnr 23-079

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr.Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Mr.Vegas har brutit mot 15 kap 2 § spellag då sms-reklam skickats till spelpausad konsument. Mr.Vegas har brutit mot 5 § marknadsföringslagen då direkt reklam till en spelpausad person anses strida mot god marknadsföringssed

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit direkt reklam via sms trots att han är spelpausad.

Företagets uppgifter
Mr.Vegas har uppgett att anmälaren är en kund hos företaget sedan 2017 och att de nu efter NIX-anmälan har tagit bort konsumenten från framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav för licenshavare vid spelstoppad konsument
Enligt 15 kapitlet 2 § spellag är det förbjudet att skicka direktreklam till konsument såvida denne har stängt av sig från spel (spelpausad).

Marknadsföraren får endast kontakta en spelpausad konsument om denne sagt upp sitt spelkonto hos licenshavaren och konsument i samband vid uppsägningen aktivt samtyckt till fortsatt marknadsföring från företaget.

I 15 kapitlet 4 § spellagen anges att marknadsföring som strider mot 2 § ska vid tillämpningen av 5 § marknadsföringslagen anses som otillbörlig mot konsumenter.

I 5 § marknadsföringslag uppges att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Marknadsföring i strid mot annan lagstiftning strider mot 5 § (lagstridighetsprincipen).

Av underlaget framgår det att konsumenten är medlem hos Mr.Vegas och att företaget har skickat sms-reklam till spelpausad konsument i strid med spellagen.

Mr.Vegas har därmed brutit mot 5 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till spelpausad konsument.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.