Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Mäklarhuset Älvsjö

Uttalande 2023-03-17

Dnr 23-086

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Mäklarhuset Älvsjö

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Svenska Mäklarhuset Älvsjö har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Svenska Mäklarhuset Älvsjö trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Svenska Mäklarhuset Älvsjö har uppgett att de beklagar att de ringt en person som är införd i NIX-Telefon. De har beställt ringlistorna från ett företag och det var första gången de gjorde det. Så snart de fick information om anmälan ringde de företaget eftersom de givetvis utgått från att de får ringlistor med telefonnummer som inte är nixade. En person på företaget sade då att han skickat ut ringlistor som inkluderade nixade telefonnummer, vilket Svenska Mäklarhuset Älvsjö uppgett att de absolut inte hade fått någon information om. De har nu omedelbart avsagt sig dessa listor med nixade nummer och beklagar verkligen det inträffade. Svenska Mäklarhuset Älvsjö har vidare uppgett att de är medvetna om att de inte får ringa till nixade telefonnummer och de tycker verkligen att det är synd och upprörande att de fått listor där de uppenbarligen har ringt och stört anmälaren. Svenska Mäklarhuset Älvsjö hoppas och utgår från att det inte ska hända någon mer gång.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är ostridigt att Svenska Mäklarhuset Älvsjö kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att denne anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Svenska Mäklarhuset Älvsjöhar brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies