Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam i Sverige AB

Uttalande 2023-03-17

Dnr 23-090

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tryggsam i Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter 
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tryggsam i Sverige AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tryggsam i Sverige AB har uppgett att anmälaren har fått och har en aktiv tjänst hos dem via en samarbetspartner sedan 1 augusti 2022 och således har de en aktiv kundrelation. De har nu blockerat telefonnumret för vidare kontakt.

NIX-nämndens bedömning 
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Det är i ärendet ostridigt att Tryggsam i Sverige AB kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Tryggsam i Sverige AB har emellertid uppgett att anmälaren har en aktiv tjänst hos dem via en samarbetspartner och således har en aktiv kundrelation med Tryggsam i Sverige AB sedan 1 augusti 2022.

När en konsument tydligt motsatt sig direktmarknadsföring via telefon genom att ha anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon är det enligt NIX-reglerna tillåtet att trots sådan spärr kontakta konsumenten om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Tryggsam i Sverige AB har således haft tillåtelse att kontakta anmälaren trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies