Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verbal AB

Uttalande 2023-04-19

Dnr 23-091

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verbal AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Verbal AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Verbal AB trots att hon via e-post har bett Verbal AB att inte kontakta henne i marknadsföringssyfte. Anmälaren har även uppgett att hon blivit uppringd 21 februari 2023 trots att hennes telefonnummer vid detta tillfälle var registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Till stöd för sina uppgifter har anmälaren efter Verbal AB:s yttrande bifogat underlag som visar hennes begäran via e-post till kundservice, inkl. svar från Verbal AB 23 november 2022.

Företagets uppgifter
Verbal AB har uppgett att de införskaffat numret genom en samarbetspartner i november 2022. De har sedan gjort ett sista ringförsök 21 februari 2023, d.v.s. inom 3 månader från och med att de införskaffade numret. Enligt Verbal AB kan man använda adressmaterial i upp till 4 månader från och med införskaffandet av materialet. Verbal AB har vidare uppgett att de inte kan hitta det påstådda mejlet där anmälaren ska ha kontaktat dem för att motsätta sig marknadsföring. Anmälaren har inte kontaktat deras kundservice per telefon från telefonnumret anmälaren uppgett i anmälan. Verbal AB har nu spärrat numret för framtida samtal från dem.

Verbal AB har uppgett att endast beställer NIX-fria telefonnummer och har en rutin av spärr av telefonnummer vid kundens önskemål. Om individer direkt ber om att de spärrar numret i ”säljsamtalet” så har de ett specifikt samtalsutfall som lägger in numret i spärrlista ”Nej tack – ring mig inte mer”. Om individer meddelar Verbal AB per mejl eller via samtal till kundservice lägger de in numret i spärrlista. Vid inkommande samtal till Verbal AB:s dialer (till nummer de ringer upp individen från) får individen ett kömeddelande med beskrivning på hur hen kan spärra sitt nummer. Verbal AB kan inte se att de fått in information om att de ska spärra numret i fråga. För att säkerställa detta kommer Verbal AB kontrollera att deras kundservice inte fått in önskan om spärr via mejl.

NIX-nämndens bedömning 
Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt har motsatt sig detta.  

Ett sätt att tydligt motsätta sig marknadsföring från företag är genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Ett annat i lagens mening fullt acceptabelt sätt att göra en invändning på är att via e-post motsätta sig reklam från ett enskilt företag, såvida det tydligt framgår av meddelandet att konsumenten motsätter sig direktmarknadsföring från företaget.

Det är i förevarande ärende ostridigt att Verbal AB kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte under perioden november 2022 och 21 februari 2023. Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren kontaktade Verbal AB via e-post 18 november 2022 för att be dem ta bort hennes telefonnummer från deras ringlista. Av underlaget framgår att anmälaren fick svar från Verbal AB 23 november 2022 där de svarade att de noterat invändningen. Att anmälaren vid ett senare tillfälle anmält sitt telefonnummer till NIX-Telefon påverkar inte giltigheten av denna invändning. Anmälaren har således tydligt motsatt sig fortsatt kontakt från Verbal AB, vilken det visats i efterhand inte har respekterats.

Verbal AB har mot bakgrund av detta brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att denne tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.