Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Livpension Norden AB

Uttalande 2023-03-17

Dnr 23-092

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Livpension Norden AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Livpension Norden AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Livpension Norden AB trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Livpension Norden AB har uppgett att de beklagar att de kommit i kontakt med en person som varit NIX-registrerad. Anmälaren har under samtalet bett Livpension Norden AB att återkomma till henne senare samma dag, eftersom hennes man då även kunde vara med och höra efter om ett möte hos dem skulle vara av intresse att boka in för de båda. När Livpension Norden AB senare ringde upp anmälaren igen överlät anmälaren samtalet till sin man, som hade förberett sig på samtalet för att ställa motfrågor. Samtalet var med en nyanställd som tyvärr inte visste var de köpt in sina telefonlistor men som bad om ursäkt att han hade ringt och avslutade samtalet. Livpension Norden AB har vidare uppgett att de kunnat se att numret funnits i deras system under många år och att det flyttats långt fram innan uppringningsförsök skett. Livpension Norden AB kan inte annat än beklaga att de ringt den NIX-registrerade.

NIX-nämndens bedömning 
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Livpension Norden AB kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer var anmält till spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Livpension Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies