Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet

Uttalande 2023-09-08

Dnr 23-094

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet

Frågeställning:

Direktmarknadsföring till hushåll som undanbett sig sådan genom dörrförsäljning undanbedes-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svenska Postkodlotteriet har brutit mot 5 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tagit emot direktmarknadsföring från Svenska Postkodlotteriet trots att han med en Nej Tack till reklam och dörrförsäljnings-skylt på sin dörr visat att han inte vill motta direktmarknadsföring.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet har uppgett att en säljare till företaget kontaktat konsumenten. Företaget har vidare uppgett att säljaren inte noterat konsumentens Nej Tack reklam och dörrförsäljnings-skylt och att misstaget beror på den mänskliga faktorn.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack dörrförsäljnings-skylt
Dörrförsäljning är i Sverige sedan lång tid tillbaka ett accepterat sätt för företag att marknadsföra sina produkter. Det föreligger således inte något förbud mot sådan marknadsföring och den är, till skillnad från t.ex. direktreklam, heller inte närmare reglerad i marknadsföringslagen.

Dörrförsäljning omfattas dock av det generella kravet på god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen. Det sistnämnda definieras bland annat som god affärssed där ett översteg av god affärssed närmast uteslutande innebär en överträdelse av 5 § marknadsföringslagen.

God affärssed innebär bland annat att respekten för den personliga integriteten är en central del i hur marknadsföring får utformas och bedrivas. Som utgångspunkt ska individen själv kunna styra över om denne vill bli nådd eller inte.

Det följer enligt NIX-nämnden således av god affärssed att ett företag i görligaste mån ska respektera individens tydliga önskan om att inte bli nådd i en viss kanal.

I det nu aktuella ärendet är det ostridigt att konsumenten haft en skylt med texten ”nej tack reklam och dörrförsäljning” samt att Svenska Postkodslotteriet riktat direktmarknadsföring via dörrförsäljning. NIX-nämnden gör bedömningen att konsumenten genom skylten uttryckt en tydlig önskan om att inte bli nådd av sådan marknadsföring. Svenska Postkodlotteriet har agerat i strid med kravet på god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen genom att ha riktat direktmarknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

Övrig reklam 2023 Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.