Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svea Husbilar

Uttalande 2023-04-16

Dnr 23-095

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svea Husbilar

Frågeställning:

Adresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom att tidigare kontaktat företaget

NIX-nämndens beslut:

Svea Husbilar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denna kontinuerligt tagit emot adresserad reklam från Svea Husbilar trots att hon via tidigare kontakt med företaget visat att hon inte ville ha adresserad reklam från företaget.

Företagets uppgifter
Svea Husbilar har uppgett att de tidigare mottagit mejl från konsumenten angående att denna fortsatt inte vill ha adresserad reklam. Företaget har via mejlkonversationen då rekommenderat konsumenten att avregistrera sig hos NIX adresserat samt informerat om att företaget inte ligger bakom adresslistan för deras reklamutskick.

Företaget har vidare uppgett att de köper in adressregister över fordonsägare som de i enlighet med GDPR endast använder i tre månader för marknadsföring via direktreklam till husbilsägare. Efter att dessa tre månader har passerat har företaget köpt in nya adressregister i för nya reklamutskick. I samband med att nya adressregister har köpts in ska konsumenten därför enligt företaget ha mottagit nya reklamutskick. Företaget har även uppgett att dessa inte kan föra ett register för konsumenter som avsagt sig direktreklam eftersom detta skulle strida mot GDPR.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig detta
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som i lagens mening tydligt har motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom adresserad reklam ska inte fortsatt behöva motta denna.

Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring. En konsument ska däremot inte behöva registrera sig till spärregistret för att tydligt anses ha motsatt sig fortsatt marknadförings-erbjudanden utan kan även kontakta ett enskilt företag direkt.

Att behandla personuppgifter i syfte att föra ett internt spärregister mot adresserad reklam
Enligt GDPR art 21 är det inte tillåtet att fortsätta behandling för direktmarknadsföring mot enskild konsument som tydligt motsatt sig detta.

En konsument kan på olika sätt yttra att denna inte vill motta reklam från ett företag och det inkluderar även ett eventuellt återkallat samtycke till direkt marknadsföring. Detta innebär att om en konsument till ett företag yttrat att denna fortsatt inte vill motta adresserad reklam föreligger det en skyldighet för företaget att föra ett internt spärregister.

För att ett företag ska få behandla personuppgifter ställer GDPR endast krav på att behandlingen ska vara berättigad för ändamål som är nödvändiga och har en laglig grund. Att ett företag för ett internt spärregister över konsumenter som motsatt sig adresserad reklam kan vara ett sådant legitimt och nödvändigt berättigat ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Svea Husbilar brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies