Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Uniq Dialog

Uttalande 2023-05-28

Dnr 23-098

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Uniq Dialog

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Uniq Dialog har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig direkt marknadsföring från företaget

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Uniq Dialog flera gånger efter att han har meddelat att han inte vill motta marknadsföring från företaget.

Företagets uppgifter
Uniq Dialog har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter som tydlig motsatt sig det
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som direkt till företaget meddelar att denna inte vill motta fortsatt marknadsföring från ett enskilt företag anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot framtida marknads­föringserbjudanden.

Uniq Dialog har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Uniq Dialog har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig direkt marknadsföring från företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                    


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.