Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla

Uttalande 2023-06-21

Dnr 23-100

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Sambla trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgett att telefonen samtalet mottogs på är kopplat med dubbla nummer, var av endast ett är infört i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Sambla har uppgett att företaget har kontaktat konsumenten i marknadsföringssyfte men inte via det nummer som är infört i NIX-Telefons spärregister. Syftet med det anmälda samtalet var inte att nå anmälaren utan dennes sambo.

Sambla har vidare angivit att företaget efter anmälan registrerat att konsumenten inte vill motta fortsatt marknadsföring från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I det enskilda fallet är det ostridigt att Sambla kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte. Samtalet ägde rum till en telefon som är kopplat med två telefonnummer, var av endast ett är infört i NIX-Telefons spärregister. NIX-nämnden finner efter Samblas bifogade uppgifter att företaget kontaktat konsumenten på det telefonnummer som inte är infört i NIX-telefon spärregister.

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare 

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.