Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Uniq Dialog i Malmö AB

Uttalande 2023-03-27

Dnr 23-101

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Uniq Dialog i Malmö AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Uniq Dialog i Malmö AB trots han tidigare har bett Uniq Dialog i Malmö AB att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter
Uniq Dialog i Malmö AB (företaget) har anfört att de inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha ringt en konsument som tydligt motsatt sig det. De har försökt kontakta konsumenten två gånger, ett som resulterade i ”inget svar”, innebärande att ingen kontakt eller framkoppling skedde till kund. Den andra gången pågick samtalet i 23 sekunder och resulterade i utfallet Nej-tack. Företaget har uppgett att inga ytterligare kontaktförsök skett efter dessa två gånger. Någon annan kontakt med konsument där exempelvis vederbörande inkommit via epost och bett om att bli borttagen har inte kunnat hittas.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt har motsatt sig detta.  

Motstridiga uppgifter har framförts av anmälaren och företaget. Anmälaren har uppgett att blivit uppringd av företaget via telefon trots att han motsatt sig fortsatt kontakt. Företaget har anfört att inga ytterligare samtal skett efter att anmälaren motsatt sig kontakt. I förevarande fall står ord mot ord och NIX-nämnden kan inte med tillräcklig säkerhet säga att det skett en överträdelse. Ärendet lämnas därför utan åtgärd

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.