Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Uttalande 2023-04-05

Dnr 23-103

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Erik Olsson Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Erik Olsson Fastighetsförmedling trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Erik Olsson Fastighetsförmedling (företaget) har uppgett att det förmodligen inte är Erik Olsson som ligger bakom det aktuella utskicket utan ett lokalt litet mäklarföretag under varumärket som agerat på egen hand. Företaget har uppgett att det hur som helst är viktigt för dem att de inte kommunicerar med omvärlden på ett sätt som stör och irriterar. De kommer därför ta ny kontakt med mäklaren på utskicket och påtala vikten av att de inte delar ut reklam till personer som inte vill ha utskicken.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att företaget delat ut oadresserad reklam till anmälaren trots att denne hade en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Att det är ett enskilt mäklarföretag under varumärket Erik Olsson Fastighetsförmedling AB som delat ut och marknadsförts i det aktuella utskicket påverkar inte bedömningen.

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att de riktat direktmarknadsföring till person som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies