Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr.Vegas

Uttalande 2023-05-14

Dnr 23-104

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr.Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Mr.Vegas har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att ha skickat sms-reklam till konsument utan dennes samtycke. Mr.Vegas har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sms-reklamen med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne har mottagit obeställd reklam via sms från Mr.Vegas samt att sms-reklamen saknat en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Mr.Vegas har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Mr.Vegas har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Mr.Vegas har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Mr.Vegas har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att en avregistreringslänk funnits i sms-reklamen men att denna inte har fungerat. Mr.Vegas har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom de skickat sms-reklam som inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                  2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.