Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Rusta

Uttalande 2023-04-21

Dnr 23-106

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Rusta

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms från Rusta trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har uppgett att sms:en innehållit information om att Rusta välkomnar anmälaren till deras klubb samt ber henne slutföra sin registrering, trots att hon aldrig ansökt om medlemskap hos Rusta.

Företagets uppgifter
Rusta har uppgett att de inte skickar någon obeställd reklam via sms om inte kunden medgett till det. Däremot kan kunden i samband med ett köp i kassan självmant uppge sitt mobiltelefonnummer med ett erbjudande om att skapa ett konto i Club Rusta. Syftet med Club Rusta är att kunden får tillgång till sina kvitton elektroniskt och får erbjudanden via sms. Om kunden väljer att inte skapa ett konto raderas kundens telefonnummer inom 14 dagar och inga övriga erbjudanden skickas ut till det telefonnumret. Rusta har vidare uppgett att det finns ett flertal möjliga felkällor till det uppkomna ärendet. Det kan antingen vara att den drabbades mobilnummer använts av utomstående illegal verksamhet, att butiksbiträdet har slagit in fel telefonnummer eller att kunden av misstag har angett fel telefonnummer. Rusta har med anledning av anmälan uppgett att de vidtagit ett antal åtgärder för att liknande fel ej ska uppkomma. Rutiner för butiksbiträden har setts över och kompletterande information har gjorts tillgänglig. Formuleringar i sms-utskicket har uppdaterats för att förtydliga informationen till kunden. Rutiner för påminnelser och tidpunkten från första kontakt till dess telefonnumret raderas har reducerats till 14 dagar. Påminnelser att gå vidare eller avregistrera erbjudandet skickas ut under denna period. En extra funktion ”avreg” har tidigare införts i samband med utskicket så att kunden direkt kan avregistrera sig från fortsatta sms. Rusta ser väldigt allvarligt på liknande händelser och vill kontinuerligt förbättra interaktionen med sina kunder. Rusta har uppgett att de hoppas att liknande missförstånd ej ska upprepas.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Andra typer av sms-kommunikation än reklam omfattas emellertid inte av bestämmelsen.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit ett sms-utskick från Rusta AB trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till det. Rusta AB har förklarat detta med att kassabiträdet eller en kund kan ha uppgett ett felaktigt telefonnummer vid påbörjad registrering. Rusta har vidare uppgett att anmälarens telefonnummer plockats bort inom 14 dagar från mottagandet om anmälaren valt att inte slutföra registrering av medlemskapet. Det påtalade sms:et utgör inte reklam utan är en bekräftelse som rör medlemskap i Club Rusta. Det påtalade sms:et omfattas därför inte av 19 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.