Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Vinhyllan

Uttalande 2023-04-21

Dnr 23-107

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Vinhyllan

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit reklam via sms från Vinhyllan trots att han ett flertal gånger försökt avregistrera sig från utskick genom att använda avregistreringslänken i sms:et.

Företagets uppgifter
Vinhyllan har uppgett att det finns en fullt fungerande avregistreringsfunktion genom att skicka ”VH STOPP” till 71630. Vinhyllan har uppgett att många tyvärr glömmer att ha med ”VH” innan ”STOPP” och då registreras det inte. Om någon kontaktar Vinhyllan via e-post för att bli avregistrerad genomför de givetvis en sådan direkt. De har dock ingen möjlighet att läsa svars-sms till 71630 då det är ett delat nummer.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Anmälaren har uppgett att han mottagit sms-reklam från Vinhyllan trots att han återtagit sitt samtycke genom att använda avregistreringslänken som funnits i sms-reklamen. Emellertid framgår det av underlaget att mottagaren av sms-reklamen ska sms:a ”VH STOPP” till ett i utskicket angett telefonnummer för att avregistrera sig från utskicken. Anmälaren har uppgett att han endast skickat ”STOPP” till det angivna telefonnumret. Anmälaren har således inte på ett giltigt sätt tagit tillbaka sitt samtycke. NIX-nämnden gör därför bedömningen att Vinhyllan inte skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men inte fungerat.

Av underlaget i ärendet framgår att det i det aktuella utskicket funnits en avregistreringslänk. Emellertid framgår även att anmälaren inte skickat en korrekt begäran till adressen och därför har avregistreringen inte haft avsedd effekt. Det har inte framkommit något i ärendet som tyder på att adressen i Vinhyllans utskick inte fungerar. NIX-nämnden finner inga skäl att i övrigt ifrågasätta de av Vinhyllan uppgivna uppgifterna och anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.