Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2023-04-14

Dnr 23-108

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgett att de är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i deras bransch, där respekt för nej tack-dekaler är en av de viktigaste. Varje utdelare får information om detta när han/hon börjar sitt arbete som reklamutdelare. Trots detta händer det vid enstaka tillfällen incidenter då någon av deras utdelare delat ut reklam till ett hushåll trots att hushållet undanbett sig reklam. Orsaken är då oftast att utdelaren är ny och har missuppfattat sina instruktioner, eller helt enkelt i brådskan inte observerat nej tack-dekalen. När det gäller detta specifika ärende har Svensk Direktreklam vidare uppgett att de kan konstatera att utdelaren helt enkelt missat nej tack-dekalen på den aktuella adressen, vilket de ber om ursäkt för. De har tagit upp saken med den aktuella utdelaren och de hoppas och tror att anmälarens nej tack-dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

I förevarande ärende är det ostridigt att Svensk Direktreklam delat ut oadresserad reklam till anmälaren trots att anmälaren haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Svensk Direktreklam har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.