Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB

Uttalande 2023-04-21

Dnr 23-111

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter 
Erik Olsson Fastighetsförmedling AB (företaget) har uppgett att de arbetar mycket mindre centralstyrt inom Erik Olsson nu än tidigare. En nackdel med det i det här sammanhanget är att det tas flera initiativ lokalt på olika små mäklarkontor där man nog helt enkelt skapar en lista på enklaste sätt över personer i ett område där man gärna vill ha uppdrag och sätter sig och ringer. Företaget har uppgett att detta inte är menat som en ursäkt, men en förklaring och att de ska påminna mäklarna igen om att de inte ska störa personer som bett om att inte bli störda genom att ha NIX:at sig. I det aktuella ärendet verkar det inte vara någon av företagets mäklare som ringt utan ett telemarketingbolag som en lokal mäklare har anlitat. Företaget har uppgett att de beklagar om de stör deras omgivning ibland, vilket inte är deras avsikt eftersom det är negativt även för dem ur ett varumärkesperspektiv.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att företaget kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Något undantag har inte visats tillämpligt. Erik Olsson Fastighetsförmedling AB har således brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.