Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fortum

Uttalande 2023-04-21

Dnr 23-112

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Fortum

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Fortum trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Fortum har uppgett att de kontaktat anmälaren 24 mars 2023 eftersom de har ett ingånget avtal med honom och har alltså ett etablerat kundförhållande med anmälaren och därav tillämpades ej NIX. Fortum har vidare uppgett att anledningen till att anmälaren kontaktades dessutom inte var för att sälja något utan det var ett ”välkomstsamtal/kvalitetssamtal” som endast görs i syfte att säkerställa kvalitén i försäljningen, validera att de fått rätt kunduppgifter m.m som de gör till sina nya kunder. Fortum har uppgett att anmälaren skrev avtal med Fortum 16 mars 2023. Till stöd för sina uppgifter har Fortum bifogat underlag som visar anmälarens signerade fullmakt till Fortum.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Fortum kontaktat anmälaren via telefon 24 mars 2023. Fortum har emellertid uppgett att de har ett ingånget avtal med anmälaren sedan 16 mars 2023 samt att telefonsamtalet inte skett för att sälja något, utan var ett samtal för att säkerställa kvalitén i försäljningen och för att bekräfta att de hade rätt kontaktuppgifter till anmälaren. NIX-nämnden bedömer att det inte finns anledning att ifrågasätta de uppgivna uppgifterna

Marknadsföringslagen skyddar konsumenter från telefonsamtal som sker i marknadsföringssyfte, d.v.s. kommunikation som anses ha renodlade kommersiella syften och ändamål. Det aktuella telefonsamtalet har inte skett för att främja avsättningen av Fortums produkter. Det aktuella telefonsamtalet omfattas således inte av 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.