Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HusmanHagberg

Uttalande 2023-08-29

Dnr 23-113

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HusmanHagberg

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av HusmanHagberg trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter
HusmanHagberg har kontaktat sin leverantör av telefontjänster för att få svar på vad som inträffat. Leverantören har svarat att de upplevt problem med sin leverantör av kontaktuppgifter. Flera gånger den senaste tiden har det kommit med NIX:ade nummer i beställningarna, trots flera påtryckningar att vidta extra försiktighetsåtgärder. Leverantören har meddelat att de ska byta leverantör av kontaktuppgifter för att undvika att detta någonsin händer igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att HusmanHagberg kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. I ärendet har framkommit att HusmanHagberg anlitat en leverantör för telefontjänster för att genomföra telefonsamtal, vilka i sin tur anlitat en underleverantör som levererar telefonnumren som kontaktas. Denna underleverantör har, i strid med instruktioner och avtalat uppdrag, levererat ringlistor innehållande telefonnummer som förekommer i NIX-Telefon. Leverantören har enligt HusmanHagberg påpekat detta problem flera gånger för underleverantören och leverantören har nu bytt underleverantör.

HusmanHagberg har gett sin telefontjänstleverantör i uppdrag att ringa telefonnummer som inte är införda i NIX-Telefon. Denna leverantör har i sin tur ringt ett spärrat telefonnummer, vilket berott på att dennes underleverantör levererat ringlistor i strid med avtalat uppdrag. Det är NIX-nämndens bedömning att det inträffade legat utanför HusmanHagbergs kontroll och att de därför inte ska hållas ansvarig för den situation som uppkommit. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.