Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2 Sverige AB

Uttalande 2023-04-14

Dnr 23-114

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tele2 Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tele2 Sverige AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tele2 Sverige AB har uppgett att de kontaktat anmälaren med inte i egenskap av konsument, utan i egenskap av verkställande direktör på ett företag. Eftersom NIX-Telefon endast gäller konsumenter menar Tele2 Sverige AB att de inte brutit mot marknadsföringslagen genom att ringa anmälaren i dess egenskap av företagskontakt. Tele2 Sverige AB har dock lagt in en intern spärr och kommer inte att kontakta anmälaren igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare, även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument.

I förevarande fall är det ostridigt att Tele2 Sverige AB har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Tele2 Sverige AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälaren i dess egenskap av företagskontakt. Till stöd för detta har Tele2 Sverige AB hänvisat till att anmälaren är verkställande direktör på det aktuella företaget.

Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Tele2 Sverige AB kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-telefon inte således inte tillämpliga och därför står Tele2 Sverige AB:s agerande inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.