Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla Group AB

Uttalande 2023-08-22

Dnr 23-120

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Sambla Group AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han ett flertal gånger mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Sambla Group AB har uppgett att de har skickat sms-reklam till anmälaren i samband med att anmälaren ansökt om låneförmedling via Advisa. Anmälaren ska vid ansökan ha samtyckt till marknadsföring via sms. 

Företaget har vidare uppgett att det berörda sms-utskicket innehöll en giltig avregistreringslänk och att anmälaren har använts sig av denna. Sambla Group AB har i det enskilda fallet uppmärksammat att de i samband med anmälarens avregistrering bytte system för hantering av marknadsföring och att anmälarens avregistrering därför inte registrerats i det nya systemet. Företaget har vidare beklagat det inträffade och säkerställt att anmälaren nu är borttagen för fortsatta sms-utskick från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Sambla Group AB till en början haft rätt att skicka sms-reklam till konsumenten. Företaget har sedan agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då företaget efter att anmälaren tydligt motsatt sig fortsatt sms-reklam skickat sms-utskick till konsumenten.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

NIX-nämnden gör bedömningen att Sambla Group AB skickat sms-reklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion. Att anmälaren fortsatt mottagit sms-reklam från företaget beror på andra faktorer.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies