Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla Group AB

Uttalande 2023-05-07

Dnr 23-124

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har vidare uppgett att denna kontakta företaget via mail för avregistrering men att detta inte fungerat. 

Företagets uppgifter
Sambla Group AB har uppgett att de har skickat sms-reklam till anmälaren efter att anmälaren samtyckt till marknadsföring från företaget i samband med att denna ansökt om låneförmedling hos företaget och medlemskap i deras tjänst SamblaPlus. Företaget har vidare klargjort att de inte mottagit en begäran om avregistrering från anmälaren.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Sambla Group AB skickat sms-reklam till en konsument där ett giltigt samtycke för marknadsföringen förelåg.

Att anmälarens avregistrering inte har mottagits av företaget kan NIX-nämnden inte med tillräcklig säkerhet uttala sig om. NIX-nämnden vill dock betona att företaget i samband med anmälan måste respektera att konsumenten motsatt sig fortsatt marknadsföring från företaget och att samtycket för marknadsföring från konsumenten nu bör registreras som återkallat.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.