Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar, Eskilstuna

Uttalande 2023-05-14

Dnr 23-129

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska Inglasningar, Eskilstuna

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Nordiska Inglasningar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne har mottagit adresserad reklam Nordiska Inglasningar trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Nordiska Inglasningar har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Nordiska Inglasningar har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit adresserad reklam trots att denne är införd i NIX adresserat. Något undantag har inte visats tillämpligt. Nordiska Inglasningar har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   2023 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.