Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2023-05-02

Dnr 23-132 samt 23-133

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att de med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgett att de är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i deras bransch, där respekt för nej tack-dekaler är en av de viktigaste. Varje utdelare får information om detta när han/hon börjar sitt arbete som reklamutdelare. Trots detta händer det vid enstaka tillfällen incidenter då någon av deras utdelare delat ut reklam till ett hushåll trots att hushållet undanbett sig reklam. Orsaken är då oftast att utdelaren är ny och har missuppfattat sina instruktioner, eller helt enkelt i brådskan inte observerat nej tack-dekalen.

Avseende 23–132 har Svensk Direktreklam uppgett att utdelaren missuppfattat sina instruktioner å det grövsta, vilket de givetvis ber om ursäkt för. De har tagit upp saken med den aktuella utdelaren, mycket noga, och de hoppas och tror att anmälarens nej tack-dekal kommer att respekteras fortsättningsvis. Avseende 23–133 har Svensk Direktreklam uppgett att utdelaren helt enkelt har missat nej tack-dekalen på den aktuella adressen, vilket de givetvis ber om ursäkt för. De har numera en ny utdelare på distriktet och de hoppas och tror att anmälarens nej tack-dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

I förevarande ärenden är det ostridigt att Svensk Direktreklam delat ut oadresserad reklam till anmälarna trots att de haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Svensk Direktreklam har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha riktat direktmarknadsföring till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.