Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2023-05-02

Dnr 23-136

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Enklare Ekonomi Sverige AB (Enklare) har granskat ärendet internt och vid granskningen har följande framkommit. När Enklare i sitt kundhanteringssystem söker efter det telefonnummer som uppgetts i anmälan identifieras att numret står skrivet på en annan konsument (konsument 2) än anmälaren. I kundhanteringssystemet finner man att numret är skrivet på konsument 2 som medsökande i en kreditansökan till en konsument (konsument 1). I Enklares ringsystem syns att en anställd på Enklare varit i kontakt med konsument 1 i marknadsföringssyfte och skapat en kreditansökan med konsument 1 och konsument 2 som medsökande. När Enklare efterforskar om anmälaren i sitt kundtjänsthanteringssystem finner man att anmälaren ringt in till Enklares kundtjänst 11 april 2023 och lämnat ett röstmeddelande. Anmälaren ringde in till Enklare 19 april 2023 kl. 08.10. På Enklares webbplats framgår att kundtjänst är öppen måndag till fredag 09.30 till 17.00 och således besvarades inte samtalet. Enklares kundtjänst mottog 19 april 2023 ett mail från anmälaren där han ber om att bli borttagen ur registret för marknadsföring. Enklares kundtjänst kontaktade anmälaren och meddelade att de tagit bort uppgifterna för marknadsföring. Sammanfattningsvis har enligt Enklare följande skett: En anställd har varit i kontakt med konsument 1 i marknadsföringssyfte. I samband med marknadsföringen skapades en kreditansökan med konsument 1 och konsument 2 som medsökande. Troligtvis har den anställde vid detta tillfälle begått ett mänskligt misstag och skrivit in anmälarens telefonnummer vilket resulterade i att anmälaren erhållde marknadsföring. Enklare har varit i kontakt med anmälaren och utfört en opt-out så att anmälaren inte blir kontaktad i marknadsföringssyfte igen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I förevarande ärende är det ostridigt att anmälaren mottagit obeställd sms-reklam. Enklare har uppgett att en anställd av misstag skrivit in anmälarens telefonnummer vid kontakt med en annan konsument vilket lett till att anmälaren mottagit obeställd sms-reklam. Det är således fastställt att anmälaren inte samtyckt till att kontaktas av Enklare i marknadsföringssyfte via sms.

Med hänsyn till att det inträffade skett till följd av ett misstag samt att det varit fråga om en engångsföreteelse bedömer emellertid NIX-nämnden att Enklare inte ska hållas ansvarig för det inträffade. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.