Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Leaddesk AB

Uttalande 2023-08-25

Dnr 23-138

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Leaddesk AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Berry Telekom AB trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Berry Telekom AB har uppgett att de inte kontaktat konsumenten utan att Leaddesk AB har registrerat företagets namn på telefonnumret som kontaktat konsumenten. Berry Telekom AB har vidare uppgett att företaget för över ett år sedan hade LeadDesk AB som uppdragstagare för att ringa företagets marknadsföringssamtal. Sedan samarbetet avslutats, även det över ett år sedan, har problem uppstått att LeadDesk AB kontaktat konsumenter i Berry Telekom ABs namn genom att registrera företagets namn på telefonnummer som Berry Telekom AB inte längre använder eller ens äger. Berry Telekom AB har kontaktat LeadDesk AB för att åtgärda problemet utan resultat.

LeadDesk AB har uppgett att anmälans angivna telefonnummer inte längre tillhör LeadDesk AB.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Berry Telekom AB har delat uppgifter till NIX-nämnden som styrker att företaget inte kontaktat konsumenten samt att konsumenten kontaktats av LeadDesk AB. NIX-nämnden finner därför att LeadDesk AB är att betrakta som motpart i ärendet.

LeadDesk AB har till nämnden bifogat uppgifter som styrker att företaget vid det anmälda samtalet inte var operatör för telefonnumret som kontaktade konsumenten. Anmälaren har uppgett att denna mottagit ett samtal där säljaren inte sagt något utan endast lagt på när anmälaren besvarat samtalet. Det är således omöjligt för NIX-nämnden att avgöra från vilket företag samtalet kommer ifrån. Ärendet lämnas således utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare 


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies