Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare

Uttalande 2023-05-07

Dnr 23-139

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Enklare trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Enklare har uppgett att företaget tidigare har kontaktat anmälarens man i marknadsföringssyfte och att han i samband med detta skapade en kreditansökan hos företaget och då uppgav anmälarens telefonnummer. I samband med kreditansökan har konsumenten godkänt Enklares användaravtal och således även Enklares kundklubbsvillkor om marknadsföring.

Enklare har vidare uppgett att de efter anmälan utfört en opt-out så att anmälaren inte ska bli kontaktad i marknadsföringssyfte igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Enklare har kontaktat en konsument som, genom att gå med i kundklubben, samtyckt till marknadsföring från företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.