Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

SthlmFast

Uttalande 2023-06-21

Dnr 23-141

Anmälare:

En konsument

Motpart:

SthlmFast

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter 

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av SthlmFast trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
SthlmFast (företaget) har uppgett att företaget endast köper in listor med kontakter från en underleverantör. En del av tjänsten som företaget köper, är att underleverantören kontrollerar listorna mot NIX-registret för att ta bort uppgifter som inte ska finnas med.  Företaget har vidare angivit att de kontaktat konsumenten eftersom dennes telefonnummer förekom på en av företagets inköpta listor. Företaget har efter anmälan även beklagat det inträffade.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att SthlmFast kontaktat anmälaren trots att dennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Företaget har emellertid bifogat kvitto på inköp av nixfria nummer som företaget har köpt in, var på anmälarens telefonnummer förekom. Mot bakgrund av att företaget haft en tydlig rutin för att undvika att konsumenter införda i NIX-Telefons spärregister kontaktas samt att det är fråga om en engångsföreteelse bedömer NIX-nämnden att företaget inte ska hållas ansvarig för det inträffade.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies