Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure

Uttalande 2023-05-22

Dnr 23-146

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Verisure trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure har uppgett att anmälaren i samband med köp och installation av en smartlåsmodul och Microenhet har registrerat ett användarkonto hos företaget. Vid registreringen (2021-12-19) har konsumenten bekräftat att denna tagit del av hur Verisure behandlar kundens personuppgifter och samtyckt till direktmarknadsföring om företagets säkerhetsprodukter och tjänster.

Verisure har vidare uppgett att de noterat att konsumenten är med i NIX-Telefon sedan 2015-12-28 samt att de endast har kontaktat konsumenten efter att kontot skapats (första kontaktförsöket genomfördes 2022-02-14). Företaget har efter anmälan tagit bort konsumenten från fortsatt telefonmarknadsföring från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I ärendet är det ostridigt att Verisure har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att hans telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Verisure har emellertid anfört att anmälaren är registrerad kund hos dem. Av underlaget framgår att anmälaren har skapat ett användarkonto hos Verisure för att nyttja sin smartlåsmodul. Vidare framgår att det anmälda samtalet avsåg erbjudande om Verisure säkerhetsprodukter och tjänster. Av omständigheterna står klart att ett etablerat kundförhållande föreligger mellan Verisure och anmälaren.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Verisure inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                     


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.