Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2

Uttalande 2023-09-12

Dnr 23-148

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tele2

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Tele2 trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tele2 har efter en intern utredning fastställt att telefonnumret i anmälan inte förekommer i företagets adresslistor utan har sökts upp på eget bevåg av säljaren. Tele2 har vidare beklagat det inträffade och har efter händelsen uppmärksammat säljaren på att dennes agerande strider mot Tele2:s riktlinjer.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I ärendet är det ostridigt att en konsument blivit uppringd trots att denna är med i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämnden har heller inte mottagit uppgifter om att det förekommer ett undantag för reglerna. Däremot har företaget inför nämnden styrkt att säljaren på eget bevåg frångått företagets riktlinjer genom att på eget bevåg söka upp konsumentens telefonnummer. Då detta rör sig om ett agerande utanför Tele2:s instruktioner samt en engångsförtelse anser NIX-nämnden att Tele2 inte kan stå som ansvariga för det inträffade.

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies