Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Mäklarhuset Sundbyberg

Uttalande 2023-09-06

Dnr 23-149

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Mäklarhuset Sundbyberg

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svenska Mäklarhuset Sundbyberg trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har uppgett att de begått ett misstag och har delat ut oadresserad direktmarknadsföring till konsumenten.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har delat ut oadresserad direktmarknadsföring till en konsument.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svenska Mäklarhuset Sundbyberg agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies