Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telenor Sverige AB

Uttalande 2023-11-13

Dnr 23-153

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telenor Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Telenor Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Telenor Sverige AB (Telenor) trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon. När anmälaren ifrågasatte varför han blivit uppringd sade företagets representant att anmälarens förening hade tv-avtal med Telenor och att han därför var kund hos dem.

Företagets uppgifter
Telenor har inte avhörts.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts.

En bostadsrättsförening är en egen juridisk person separat från bostadsrättshavarna och föreningen ingår avtal för egen räkning. Föreningen kan varken samtycka eller ingå avtal för bostadsrättshavarna utan att dessa uttryckligen gett sitt medgivande till detta. Något ingånget avtal mellan anmälaren och Telenor föreligger således inte.

Frågan är således om anmälaren genom sin relation till Telenor trots det ska anses ha en kundrelation i den mening som avses i reglerna för NIX-Telefon.

Nämnden gör därvid följande överväganden.

Undantaget motiveras bland annat av att en kund i högre grad förväntar sig kommunikation från företag där denne valt att vara kund. Det kommer bland annat till uttryck genom att undantaget begränsas till att avse egna och liknande produkter. Undantaget bör således tolkas med viss restriktivitet utifrån att huvudregeln är att individen själv ska kunna styra över i vilka olika kanaler/på vilka olika sätt ett företag ska ha rätt att kontakta denne.

Även om innehavaren genom sitt boende nyttjar en tjänst från Telenor så förväntar sig inte en person som anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon att bli kontaktad av företaget. Det är heller inte en sådan situation som motiverar ett undantag från nyss nämnda huvudregel.

Att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan bostadsrättsföreningen och det marknadsförande företaget innebär alltså inte ett undantag från NIX-Telefon gentemot bostadsrättshavarna i föreningen.

Telenor har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i spärregistret NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Uttalandet har avgivits av ledamöterna Magnus Sjögren, Caroline Rudbeck, Eva-Marie Åkesson och Tina Wahlroth.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


                                                     2023 Telemarketing Fällda Vägledande uttalanden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies