Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia Sverige AB

Uttalande 2023-08-16

Dnr 23-154

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telia Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Telia Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av ett callcenter på uppdrag av Telia Sverige AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Telia Sverige AB har uppgett att det efter undersökning visat sig vara den mänskliga faktorn som orsakat att anmälaren blivit felaktig uppringd. Telia Sverige AB har vidare uppgett att de ber om ursäkt för det inträffade och att de har säkerställt att felet inte ska upprepas och har vidtagit åtgärder.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Det är i ärendet ostridigt att Telia Sverige AB ringt en konsument trots att dennes telefonnummer finns registrerat i NIX-Telefon. Telia Sverige AB har uppgett att det varit fråga om ett misstag på grund av den mänskliga faktorn. NIX-nämnden har tidigare avgjort liknande ärenden mot Telia Sverige AB där ett misstag orsakat att en konsument som motsatt sig direktmarknadsföring kontaktats. Det är alltså inte fråga om en engångsföreteelse och NIX-nämnden bedömer därför att situationen ska ses som ett agerande i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies