Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Casino Daddy/Joelsson Media Group AB

Uttalande 2023-08-15

Dnr 23-160 samt 23-161

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Casino Daddy/Joelsson Media Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Casino Daddy har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsumenter utan deras samtycke

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att dessa har mottagit obeställd reklam via sms från Joelsson Media Group AB med reklam för Casino Daddy.

Företagets uppgifter
Joelsson Media Group AB har uppgett att Casino Daddy är rättfärdige motparten i ärendena samt att företagen inte har någon koppling till varandra.

Casino Daddy har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Casino Daddy har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenterna mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Casino Daddy har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till två konsumenter utan deras samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                    


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.