Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telenor Sverige AB

Uttalande 2023-06-26

Dnr 23-168

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telenor Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Telenor Sverige Aktiebolag har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig direkt marknadsföring från företaget

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Telenor Sverige Aktiebolag (företaget) två gånger i april 2023 i marknadsföringssyfte, efter att han har invänt mot direkt marknadsföring från företaget. Invändningen har gjorts både via direktkontakt med säljare och via företagets hemsida den 7 mars 2023. Anmälaren har vidare uppgett att han är bredbandskund hos företaget samt att han sedan 2021 via direktkontakt med företagets säljare bett företaget att sluta ringa i marknadsföringssyfte.

Företagets uppgifter
Telenor Sverige Aktiebolag har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter som tydlig motsatt sig det
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som direkt till företaget meddelar att denna inte vill motta fortsatt marknadsföring från ett enskilt företag anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot framtida marknads­föringserbjudanden.

Telenor Sverige Aktiebolag har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att en konsument som är kund hos företaget vid upprepade tillfällen invänt mot att företaget kontaktar denna i marknadsföringssyfte. När en konsument är kund hos ett företag har företaget vanligtvis rätt att kontakta sina kunder i syfte att erbjuda liknande tjänster. Undantag föreligger dock när en konsument invänt mot att sådan kontakt sker. I föregående fall har konsumenten på ett tydligt sätt enligt 21 § marknadsföringslagen avsagt sig sådan kontakt från företaget, vilket företaget ej respekterat.

NIX-nämnden finner med bakgrund mot detta att Telenor Sverige Aktiebolag därför har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig direkt marknadsföring från företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies