Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Circle K

Uttalande 2023-06-27

Dnr 23-169

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Circle K

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Circle K har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Circle K (företaget) i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har vidare uppgett att denna är kund hos företaget och nyttjar deras korttjänst. I samband med att han gått in på företagets hemsida för att hantera sitt kort har företaget sänt ut e-post i form av information om korttjänsten. Dessa e-postmeddelanden har anmälaren uppfattat som reklam, vilket han ett flertal gånger avsagt sig från genom avprenumerationslänkar bifogade i epostutskicken samt via separata mejl till företaget där han explicit sagt att han inte vill motta någon form av marknadsföring från företaget.

Företagets uppgifter
Circle K har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det som huvudregel förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om marknadsföraren fått konsumentens uppgifter i samband med försäljning av en produkt till konsumenten och marknadsföringen avser likartade produkter samt konsumenten klart och tydligt har getts möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in samt vid varje efterföljande marknadsföringsmeddelande.

Circle K har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit e-post från Cirkel K trots att denna avsagt sig framtida e-postutskick innehållande all typ av marknadsföring från företaget. Konsumenten nyttjar företagets korttjänst och i det underlag som NIX-nämnden mottagit innehåller utskicket information om korttjänsten förmåner. Att företaget informerat om korttjänstens förmåner i samband med kortköp kan tolkas som en uppmaning till att använda kortet och tjänsten. Enligt definitionen av marknadsföring i 3 § marknadsföringslagen omfattas även andra åtgärder än reklam som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till en produkt. Syftet med e-postutskicket är därför att betraktas som marknadsföring.

Circle K har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka epost-reklam till en konsument som tydligt motsatt sig marknadsföring från företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 E-post Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.