Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2

Uttalande 2023-06-27

Dnr 23-174

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tele2

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Tele2 har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tele2 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tele2 har uppgett att det kontaktat en annan konsument på deras adresslista som hänvisat till anmälarens telefonnummer. Säljaren har då sökt upp numret och ringt upp anmälaren. Tele2 har angett att de genom att få numret av konsumenten getts tillåtelse att ringa anmälaren.

Tele2 har vidare uppgett att anmälarens telefonnummer efter anmälan lagts till på företagets interna register.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I ärendet är det ostridigt att anmälaren kontaktats av Tele2 i marknadsföringssyfte. Tele2 är av uppfattningen att företaget agerat i enlighet med TM-reglerna genom att samtycke förelegat genom att den första konsumenten angivit anmälarens telefonnummer. NIX-nämnden anser att det som huvudregel inte är ett godtagbart skäl att ringa ett telefonnummer infört i spärregistret.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Tele2 har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.