Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam

Uttalande 2023-06-27

Dnr 23-175, 23-176 samt 23-177

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tryggsam

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Tryggsam har i dnr 23-177 brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.

Dnr 23-175 samt 23-176 lämnas utan åtgärd.

Anmälarnas uppgifter
Tre anmälare har uppgett att de har blivit kontaktade av Tryggsam (företaget) trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Dnr 23-175 har uppgett att företaget under samtalet uppgett att de ringt från en växel som inte kände till nix och endast har ringt upp de telefonnummer som företaget gett växeln.

Dnr 23-176 har uppgett att företaget ringt i syfte att sälja skydd mot ID-kapning. Anmälaren har vidare uppgett att han ifrågasatt varför säljaren ringt upp honom då han är med i NIX-Telefons spärregister. Säljaren har då svarat att det inte fanns någon indikation på att hans telefonnummer var ”nixat”.

Dnr 23-177 har uppgett att han vid ett flertal tillfällen det senaste halvåret blivit uppringt av företaget. Anmälaren har vid samtalen påpekat att denna är med i NIX-Telefons spärregister och bett företaget att inte kontakta honom igen. Företaget ska under samtalen ha uppgett att de köpt in telefonlistan där hans telefonnummer förekom från lotto365, vilket är ett företag som konsumenten var medlem hos fram till 2013.

Företagets uppgifter
Tryggsam har uppgett att de har kontaktat alla tre konsumenter i marknadsföringssyfte.

Företaget har i ärende dnr 23-175 angivit att anmälaren är medlem hos Smart Senior. Tryggsam har vidare uppgett att alla Smart Seniors medlemmar lämnar samtycke till att deras partners (vilket Tryggsam är) får marknadsföra sig med erbjudande via mejl och telefon.

Företaget har i ärende dnr 23-176 och 23-177 uppgett att företaget som uppdragstagare för Kombolotto samt för 365Lotto kontaktat konsumenterna på uppdrag av Kombolotto samt 365Lotto. Tryggsam kan därför inte uttala sig om eventuella kundförhållanden i dessa ärenden.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av angivet redovisat underlag är det ostridigt att Tryggsam i tre olika fall har kontaktat tre olika konsumenter i marknadsföringssyfte. I ärende 23-175 har Tryggsam styrkt att ett giltigt samtycke förekommit då anmälaren vid samtalstillfället var medlem i Smart Senior och i samband med medlemskapet samtyckt till att Smart Seniors samarbetspartners får marknadsföra sig direkt mot konsumenten. Ett undantag för uttryckligt medgivande är således tillämpbart i det enskilda ärendet.

I ärende 23-176 samt 23-177 har Tryggsam angivit att företaget endast agerat som uppdragsgivare. I ärende 23-176 har anmälaren uppgett att denna varit kund hos uppdragsgivaren för 10 år sedan och ett eventuellt kundförhållande bör således inte föreligga. Däremot har NIX-nämnden varken lyckats styrkas eller motbevisa ett kundförhållande i ärende 23-176 samt 23-177 och NIX-nämnden kan därför inte uttala sig i dessa ärenden om eventuella kundförhållande.

Oavsett om ett eventuellt kundförhållande förelegat i ärende 23-177 har konsumenten angett att denna uttryckligen (ett flertal gånger) motsatt sig fortsatt marknadsföring direkt till Tryggsam under samtalen. En uppdragstagare har en skyldighet att respektera de konsumenter som tydligt motsätter sig marknadsföring direkt till företaget. Tryggsam har inte angett uppgifter som motbevisar anmälaren och NIX-nämnden väljer därför att gå på anmälarens uttalande.

Tryggsam har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig direkt marknadsföring från företaget.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Fällda Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies