Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure

Uttalande 2023-06-11

Dnr 23-178

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Verisure ett flertal gånger trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure har uppgett att de ringt konsumenten som är medlem i Villaägarna, vilket företaget har ett allianssamarbete med i syfte att erbjuda Villaägarnas medlemmar Verisures tjänster. Vidare har Verisure uppgett att Villaägarna via sin hemsida introducerat ett erbjudande för deras medlemmar gällande larm från Verisure. Konsument har enligt Verisure fyllt i sitt telefonnummer på Villaägarnas hemsida samt samtyckt till att Verisure kontaktar konsumenten i marknadsförings- och försäljningssyfte i samband med att denna tagit del av erbjudandet.

Verisure har även meddelat att de efter anmälan tagit bort konsumentens samtycke från framtida marknadsföring från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Såvitt framkommit har anmälaren lämnat sitt telefonnummer till Verisure och då varit införstådd med att denne kommer att kontaktas av Verisure via telefon. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Verisure ringt en konsument i marknadsföringssyfte efter att de erhållit samtycke för kontakt från konsumenten.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.