Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Mäklarhuset Sundbyberg

Uttalande 2023-08-16

Dnr 23-182

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Mäklarhuset Sundbyberg

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svenska Mäklarhuset Sundbyberg trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har uppgett att de beklagar det inträffade och att händelsen inträffade i samband med att de kommit till deras vetskap om de haft bristande rutiner gällande denna form av marknadsföring. De har sedan det inträffade ändrat deras rutiner och har uppgett att det inte kommer ske igen.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren mottagit oadresserad reklam från Svenska Mäklarhuset Sundbyberg trots att anmälaren haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har uppgett att det inträffade berott på bristande rutiner som sedermera åtgärdats. Företagets agerande har således stridit mot marknadsföringslagen. Svenska Mäklarhuset Sundbyberg har tidigare varit föremål för nämndens utredning men inte i fråga om oadresserad reklam. NIX-nämnden bedömer att Svenska Mäklarhuset Sundbyberg trots det lagstridiga agerandet inte ska hållas ansvarig för det inträffade eftersom det varit fråga om en engångsföreteelse samt att de bristande rutiner som orsakat händelsen förhoppningsvis åtgärdats. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies