Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla

Uttalande 2023-09-28

Dnr 23-184

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Sambla har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Sambla i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det.

Företagets uppgifter
Sambla har uppgett att de ser allvarligt på anmälan eftersom de inte vill kontakta kunder som inte vill bli kontaktade av Sambla. Sambla har uppgett att de har rutiner för att säkerställa att de inte skickar e-postreklam till någon konsument som inte samtyckt till det. Konsumenter har vidare möjlighet att via länk dra tillbaka sitt samtycke, alternativt kontakta deras kundservice. Vad gäller förevarande anmälan har Sambla uppgett att de gått igenom deras system flera gånger och att de inte kan hitta anmälarens namn eller mail någonstans. De har således inget underlag för att någon marknadsföring skickats till anmälaren från dem. Sambla har efterfrågat bild på e-postutskicket som anmälaren mottagit, annars motsätter sig Sambla att de skickat marknadsföring till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I förevarande ärende har anmälaren framfört att Sambla skickat e-postreklam utan anmälarens samtycke. Sambla har motsatt sig dessa uppgifter. Anmälaren har inte kunnat prestera underlag som visar att hon mottagit e-postreklam från Sambla. Det är således inte visat att Sambla skickat e-postreklam till anmälaren utan samtycke. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 E-post Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.