Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Brixo AB

Uttalande 2023-07-14

Dnr 23-186

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Brixo AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att anmälaren tidigare har avregistrerat sig via avregistreringsinstruktioner bifogade i sms-utskicken genom att skicka SMSSTOP, samt att anmälaren efter detta fortsatt mottagit sms från Brixo AB och dess filialer. Anmälaren har vidare uppgett att denna har kontaktat företagets kundtjänst för att avregistrera sig manuellt.

Företagets uppgifter 
Brixo AB (företaget) har uppgett att företaget endast skickar e-post och sms i marknadsföringssyfte till konsumenter som samtyckt eller, om konsumenten inte motsatt sig marknadsföring, när det föreligger ett kundförhållande. I samband med att en konsument ansöker om en kredit hos företaget kan denna samtycka till att ta emot framtida marknadsföring via e-post och sms. Kontaktuppgifter som anges i ansökningsformuläret och samtycke registreras först efter att personen identifierat sig med BankID. Anmälarens nu aktuella telefonnummer har angetts i samband med en kreditansökan hos Brixo enligt ovan förfarande.

Brixo AB har vidare uppgett att all marknadsföring via e-post eller sms från företaget alltid innehåller en länk eller en instruktion för avregistrering från framtida utskick. För det fall en konsument inte har möjlighet att följa instruktionerna kan denna vända sig till Brixos kundtjänst för manuell avregistrering. I det enskilda fallet har Brixo uppgett att konsumentens automatiska avregistrering inte blivit registrerad eftersom konsumenten uppgett SMSSTOP för att avregistrerat sig och inte följt instruktionen som uppger att texten SMSSTOPP ska uppges för automatisk avregistrering.

Brixo AB har även uppgett att konsumenten dem 17 maj 2023 kontaktat företaget för manuell registrering av framtida utskick och att denna avregistrering gäller för alla Brixo ABs varumärken. Såvida inte ett nytt samtycke ges eller kundförhållande uppstår i framtiden, kommer inga marknadsförings-sms att skickas till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är ostridigt att konsumenten mottagit sms-reklam från Brixo AB. Företaget har för nämnden styrkt att vid det aktuella sms-utskicket förelåg ett samtycke från konsumenten att motta reklamutskick. Detta samtycke ska ha inhämtas frivilligt i samband med att konsumenten ansökt om kredit från företaget.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

Av ovanstående underlag framgår att konsumenten försökt att avregistrera sig via sms-utskickets instruktioner men misslyckats. Att inte avregistreringen registrerats automatiskt kan inte Brixo AB hållas ansvarig för då konsumenten felaktigt följt avregistreringsinstruktionerna. Det har till NIX-nämnden inte framgått att konsumenten mottagit nya reklamutskick efter att den manuella registreringen registrerats den 17 maj 2023.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies