Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bygghemma

Uttalande 2023-07-14

Dnr 23-187

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bygghemma

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det samt att han mottagit en beställningsorder på sms som han aldrig lagt. Av underlaget framgår även att reklam sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Bygghemma (företaget) har uppgett att anmälarens mobilnummer är registrerat i ett annat namn i företagets kundregister än vad som angetts i anmälan. Kunden ska enligt företagets register ha gjort ett flertal beställningar, senast den 2023-01-18 där denna i samband med beställningen samtyckt till marknadsföring från företaget.

Bygghemma har vidare uppgett att reklam-smset innehöll en fungerande avregistreringsinstruktion enligt branschstandard. För att avregistrera sig från sms-utskick så framgår det i smset att kunden kan smsa BHSTOP till 71001 för att bli avregistrerad.

Företaget har lyft att det kan ha förekommit ett fel vid kundregistreringen, vilket då är handhavandefel från uppgiftslämnaren och inte Bygghemma. Företaget har även uppgett att de avregistrerat samt raderat det anmälda telefonnumret i företagets kundbas.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I det aktuella ärendet är det tvistigt om samtycke till sms-reklamen funnits vid tillfället för sms-utskicket. Anmälaren har uppgett att så inte är fallet, vilket företaget bestridit.

NIX-nämnden gör bedömningen att Bygghemma skickat sms-reklam till ett telefonnummer som de vid tillfället trodde tillförde en registrerad kund hos företaget. Att anmälaren är den rätta mottagaren för reklam-utskicket finner nämnden tvivelaktigt. I förehavande fall rör det sig troligen om att en annan konsument felaktigt uppgett anmälarens telefonnummer. Denna teori stöds av företagets uppgifter om att ett flertal beställningar har skett på medlemskapet kopplat till anmälarens telefonnummer samt att det i företagets kundregister förekommer ett annat namn tillhörande telefonnumret. Eftersom detta troligen rör sig om en enskild händelse där den troliga förklaringen är en felregistrering där en konsument uppgett ett felaktigt telefonnummer finner nämnden att Bygghemma inte kan hållas ansvarig för att anmälaren mottagit obeställd reklam via sms. Bygghemma har även efter anmälan vidtagit åtgärd för att anmälaren inte ska motta framtida reklamutskick från företaget och på så vis visat för nämnden att företaget inte avsiktligt skickar reklamsms till konsumenter som motsatt sig det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress inte funnits i sms-reklamen.

Av ovanstående uppgifter har Bygghemma för nämnden styrkt att sms-utskicket innehöll en fungerande avregistreringsadress enligt branschstandard.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies