Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Riddermarks Bil

Uttalande 2023-08-16

Dnr 23-192

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Riddermarks Bil

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Riddermarks Bil (företaget) har uppgett att konsumenten kontaktat företaget 2023-04-12 i samband med att hon var intresserad av en bil. Vid kontakt med företaget har konsumenten beställt ett informationsprotokoll avseende den bilen hon visat intresse för. I och med att beställning gjorts, har protokollet enligt överenskommelse skickats till konsumenten digitalt via sms, sedan har konsumentens uppgifter sparats. Företaget har därefter enligt rutin kontaktat kunden för att följa upp ärendet och se om kunden har ev. frågor eller önskar annan hjälp.

Riddermarks Bil har vidare uppgett att konsumenten vid upprepade tillfällen har sms:at ”RB-STOPP” istället för ”RBSTOPP”, vilket har resulterat i felaktig avregistrering. Därför kontaktades konsumenten vid senare tillfälle i syfte att få hjälp med avregistreringen. Efter samtalet har företaget registrerat en korrekt avregistrering 2023-06-12.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Riddermarks Bil skickat sms-reklam till en konsument som aktivt valt att ange sitt mobilnummer för kundkontakt.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

NIX-nämnden gör bedömningen att Riddermarks Bil skickat sms-reklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion. I bifogade uppgifter från företaget framgår att varje sms-reklamutskick haft en innehållande avregistreringsinstruktion. I föregående fall har konsumenten felaktigt följt avregistreringsinstruktionerna. Företaget har även vid senare tillfälle hjälpt konsumenten att avregistrera sig.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.