Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Unibet

Uttalande 2023-08-15

Dnr 23-193

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Unibet

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion då anmälaren avbeställt sms-utskicken men fortsatt mottagit de efter avbeställningen. Eftersom utskicken fortsatt har anmälaren vidare kontaktat Unibet via mejl för en manuell avregistrering.

Företagets uppgifter
Unibet (företaget) har uppgett att anmälaren är registrerad kund hos företaget sedan 2020-10-24 och har godkänt villkoren om att motta nyhetsbrev och erbjudanden från företaget. Unibet har vidare uppgett att det förekommit ett nummer som konsumenten kan smsa sin förfrågan om avregistrering till. Företaget har valt att inte kommentera mejlkommunikationen vidare då denna ej bifogats i anmälan.

Unibet har även meddelat att de 2023-06-14 (efter mottagen anmälan) har avregistrerat kunden från framtida reklamutskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Unibet skickat sms-reklam till en konsument som är registrerad kund hos företaget. Det är i ärendet stridigt om kunden tidigare kontaktat företaget för en manuell avregistrering via mejl. Enligt 19 § marknadsföringslagen ska en konsument kunna kontakta ett företag för manuell avregistrering. NIX-nämnden finner av uppgifter lämnade till nämnden att det är oklart om företaget respekterat anmälarens avregistrering. Nämnden har däremot inga uppgifter som tyder på att företaget inte skulle ha respekterat anmälarens eventuella avregistrering om denna mottagits av företaget. Företaget har i vart fall efter anmälan visat att företaget inte vill skicka reklam till konsumenter som inte samtycker till det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

NIX-nämnden saknar tillfredställande uppgifter om att anmälaren har avregistrerat sig enligt Unibets instruktioner. Anmälaren har även bifogat bilder på sms-utskicken som innehåller en tydlig avregistreringsinstruktion. Företaget har styrkt att dessa instruktioner ska fungera och nämnden har inte mottagit uppgifter som får nämnden att misstro Unibets uppgifter.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.